5 sposobów na budowanie CV po angielsku

11 Grudzień 2015
5 sposobów na budowanie CV po angielsku

Trudno jest wskazać jedną uniwersalną metodę na napisanie CV, które zagwarantuje powodzenie w rekrutacjach prowadzonych przez międzynarodowe firmy, ale pamiętając, że życiorys powinien zawierać wyłącznie najważniejsze dane, opisane w zwięzły ale dostarczający wszystkich wymaganych informacji sposób, możemy znaleźć się naprawdę blisko ideału. 

1. Pomijaj to, co zbędne.

Pracodawca, niezależnie od tego, w jakim kraju prowadzi swoją firmę, sceptycznie podchodzi do aplikacji, których objętość przekracza standardowe 2 strony. Doświadczenie Rekruterów pokazuje, że takie CV zazwyczaj zawiera mnóstwo zbędnych z punktu widzenia danej rekrutacji informacji, wysyłane jest automatycznie w odpowiedzi na wiele ogłoszeń lub po prostu jest źle rozplanowane graficznie. W rekrutacjach, gdzie wymagane jest wysłanie CV w języku angielskim zbyt obszerne aplikacje są odrzucane jeszcze w przedbiegach, podobny los spotyka również dokumenty niespełniające warunków formalnych, a więc zawierające zdjęcie, informacje na temat stanu cywilnego, płci czy miejsca urodzenia, których zwyczajowo się w nich nie umieszcza. CV w języku obcym, które jest konkretne i krótkie nie będzie utrudniało Pracodawcy skupienia się na najważniejszych informacjach i z pewnością przybliży nas do zdobycia wymarzonej posady.

2. Eksponuj to, co kluczowe.

Dobrze skonstruowane CV w języku obcym składa się zazwyczaj z kilku kluczowych obszarów, do których należą: dane osobowe (Personal details), edukacja (Education), doświadczenie zawodowe (Work experience), kwalifikacje i dodatkowe umiejętności (Qualifications and Additional Skills). Warto dodawać także sekcję zawierającą krótkie podsumowanie zawodowe (Summary of qualifications), która pokazuje Rekruterowi, że dana aplikacja powstała i została wysłana z myślą o konkretnym stanowisku, którego wymogi spełniamy. Po czym poznać dobrze skonstruowane CV po angielsku? Przede wszystkim po jego czytelności i przejrzystości. Nie ma w nim miejsca na tabele, wykresy czy infografiki, a jedyną stosowaną formą wyróżnienia pewnych treści jest pogrubienie czcionki.

3. Z myślą o ATS-ach łatwiej o konkrety. 

ATS to oprogramowanie, które wspiera procesy rekrutacyjne i w oparciu o szereg słów – kluczy dokonuje wstępnej selekcji złożonych na dane stanowisko aplikacji. To czy CV przejdzie tę selekcję zależy od odpowiednio umieszczonych w nim sekcji, jasno opisanego doświadczenia lub konkretnie wyszczególnionych umiejętności. To także z tego powodu powinniśmy, zwłaszcza przy wysyłaniu CV w języku obcym dbać o schemat jego budowy i umieszczenie kluczowych dla wyszukiwarki nazw stanowisk. Pisząc CV z myślą o selekcjonowaniu go przez system ATS łatwiej przyjdzie nam skonkretyzowanie pewnych kwestii, zwłaszcza tych, dotyczących doświadczenia, przez co cały dokument zyska na profesjonalizmie i w oczach przyszłego Pracodawcy wypadnie lepiej, nawet jeśli nigdy z ATS-ami nie będzie miał styczności.

4. Referencje na wagę złota.

W CV wysyłanym do międzynarodowej firmy warto dołączyć sekcję referencje (References), a w niej nazwiska i dane kontaktowe przynajmniej 2 osób, które mogą polecić nas jako Pracownika, należy jednak pamiętać, że nowy Pracodawca z pewnością się z nimi skontaktuje, aby dowiedzieć się czegoś więcej o naszej pracy na poprzednich stanowiskach. Zamiast danych kontaktowych można dołączyć do składanej aplikacji referencje na piśmie lub zawrzeć w tym miejscu klauzulę: ,,references available upon request” i mieć je w gotowości podczas kolejnych etapów rekrutacji. 

5. Co z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych?

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych często pojawia się w CV po angielsku, ponieważ w dalszym ciągu znacznie częściej aplikujemy do polskich firm, które wymagają CV w języku obcym, niż do Pracodawców, którzy prowadzą swoje działalności za granicą. Kiedy potencjalny Pracodawca wymaga CV w języku angielskim powinno się do niego dołączyć aktualną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych w tłumaczeniu na ten język. W przypadku aplikowania do zagranicznej firmy klauzula jest zbędna. 

Aby z powodzeniem i oczekiwanym rezultatem (jakim jest znalezienie wymarzonej pracy w międzynarodowej lub zagranicznej firmie) stworzyć swoje CV w języku angielskim należy pamiętać, że jest ono czymś więcej, niż tylko tłumaczeniem polskojęzycznego dokumentu. Aplikując do zagranicznej firmy musimy mieć świadomość panujących w danym kraju zwyczajów i reguł, także tych związanych z ubieganiem się o pracę. Bardzo często to, co dla nas jest zupełnie naturalne (np. zdjęcie w CV) w innym kraju nie ma racji bytu, dlatego warto czasem podejść krytycznie do swojej aplikacji i przygotować ją jak najlepiej, nie tylko dlatego, że jest naszą wizytówką u potencjalnego Pracodawcy, ale także dlatego, że decyduje o naszych losach w danym procesie rekrutacji.
.
 Ten tekst napisaliśmy dla portalu GoldenLine.

powrót