6 celów rozmowy rekrutacyjnej

11 Grudzień 2015
6 celów rozmowy rekrutacyjnej

W dzisiejszym, szybko rozwijającym się świecie słowo ,,cel” jest jednym z najczęściej używanych wyrazów. Cele o różnych datach ważności, rozmiarach i prawdopodobności realizacji wytyczają sobie wszyscy zarówno w sferze życia prywatnego, jak i zawodowego. Zig Ziglar zwykł mawiać, że: ,,połowa osiągnięcia celu, to jego prawidłowe wyznaczenie”, dlatego jeśli masz już za sobą selekcję aplikacji i stoisz przed fazą spotkań z Kandydatami powinieneś wyznaczyć swoje cele rozmowy rekrutacyjnej i zastanowić się nad najskuteczniejszym sposobem ich realizacji. Jak mawia branżowe przysłowie: ,,gorszy od nieprzygotowanego Kandydata jest tylko nieprzygotowany Rekruter”, a procesy rekrutacyjne, nawet te zupełnie odmienne, mają kilka celów uniwersalnych, które warto mieć przed oczyma planując spotkania z potencjalnymi Pracownikami. Zatem – notesy w dłoń – i do planowania marsz!

CEL - ELIMINACJA

Często zdarza się, że na bardziej popularne stanowiska aplikuje wiele osób o zbliżonych kompetencjach, trudno, zatem wyeliminować poszczególne kandydatury wyłącznie w oparciu o treści zawarte w CV i liście motywacyjnym. W takich sytuacjach rozmowa kwalifikacyjna jest najlepszym narzędziem, które pozwoli nam wyłonić osoby do dalszych etapów rekrutacji. Wywiad eliminacyjny w oparciu o przygotowany wcześniej kwestionariusz pytań to sposób na zdecydowanie prostsze i szybsze wyłonienie najwłaściwszych Kandydatur.

CEL - WERYFIKACJA

Zapraszając kandydata na rozmowę kwalifikacyjną chcemy jak najwięcej się o nim dowiedzieć, zweryfikować to, co budzi nasze wątpliwości, potwierdzić lub zanegować nasze pierwotne wyobrażenia o potencjalnym Pracowniku, uzupełnić informacje, które nie pojawiły się w aplikacji, a które są dla nas istotne. Rozmowa rekrutacyjna to również okazja do sprawdzenia praktycznych umiejętności Kandydata i zgodności zadeklarowanego w CV poziomu ich opanowania z rzeczywistością np. za pomocą wymiany zdań w języku obcym lub poprzez rozwiązanie konkretnego zadania problemowego czy technicznego. 

CEL - INFORMACJA

Spotkanie to najlepsza okazja do udzielenia aplikującym informacji na temat firmy, stanowiska czy związanego z nim zakresu obowiązków, które często mają decydujący wpływ na to, czy w przypadku pozytywnego wyniku procesu rekrutacyjnego Kandydat przyjmie oferowaną mu posadę. Warto pamiętać, że ten cel rozmowy kwalifikacyjnej działa dwustronnie – to, o czym sami zdecydujemy się poinformować Kandydata nie zawsze jest dla niego wystarczające, dlatego ważne jest, by poprzez zadawanie pytań Aplikujący mógł uzyskać jak najwięcej, istotnych z jego punktu widzenia informacji.

CEL - OCZEKIWANIA

Z oczekiwaniami jest tak, jak z poglądami politycznymi – każdy ma inne. Celem rozmowy rekrutacyjnej powinno być, więc także poznanie oczekiwań Kandydata względem firmy, jego wyobrażeń o docelowym miejscu pracy, preferencji finansowych czy możliwości rozwoju, jakich Aplikujący upatruje w danym stanowisku. To pozwoli uniknąć rozczarowań i sytuacji, w której nasz faworyt odmówi przyjęcia posady po zapoznaniu się ze szczegółowymi warunkami umowy lub po krótkim czasie z niej zrezygnuje.

CEL - POZYTYWNE WRAŻENIA

Każdy Kandydat, nawet ten, któremu nie zaproponowaliśmy zatrudnienia jest potencjalnym Klientem naszej firmy i może być odbiorcą oferowanych przez nas produktów lub usług. W związku z tym, warto dbać o pozytywne wrażenia Kandydatów na każdym etapie rekrutacji, a w szczególności na spotkaniach, które stanowią wizytówkę firmy i pokazują faktyczny obraz jej kultury organizacyjnej.

CEL - ZATRUDNIENIE
Rekrutacja to proces, w którym każda ze stron chciałaby osiągnąć sukces. Pracodawca chce zatrudnić kompetentnego i zaangażowanego pracownika. Pracownikowi zależy na zdobyciu ciekawej i dobrze płatnej pracy. Rozpoczynając proces rekrutacji warto nastawić się na realizację tego celu wspólnie z Kandydatem i dokładnie go zaplanować, by przebiegał możliwie najsprawniej przynosząc oczekiwane efekty. 

Zakończona sukcesem i sprawnie przeprowadzona rekrutacja to gwarantowane zadowolenie wielu osób: własne, szefa, Klienta i zatrudnionego Pracownika. Aby mieć co świętować trzeba, jednak dokładnie wiedzieć w jakim celu zmierzają wszystkie podejmowane przez nas kroki, zwłaszcza te najważniejsze, które wiążą się z nieodzownym, najważniejszym, ale też najbardziej czasochłonnym etapem każdej rekrutacji, jakimi są rozmowy z Kandydatami.

Ten tekst napisaliśmy dla portalu HRstandard.pl

 

 

powrót