Szkolenie pracowników - strata czasu czy inwestycja na lata?

26 Styczeń 2016
Szkolenie pracowników - strata czasu czy inwestycja na lata?

Człowiek uczy się przez całe życie, bez względu na wiek czy pochodzenie - to sformułowanie zna niemal każdy. W rozwoju, który kojarzy nam się głównie z edukacją szkolną dużą rolę odgrywają doświadczenia, które za każdym razem uczą czegoś nowego i unikalnego. Pracodawcy, kierują swoich pracowników na dodatkowe szkolenia, aby podnieść ich kwalifikacje, a tym samym konkurencyjność firmy.

O czym należy pamiętać, kierując pracownika na szkolenie?

Przede wszystkim należy pamiętać, aby zakres tematyczny wybierać z myślą o przyszłości. Zazwyczaj to managerowie lub kierownicy działów wiedzą, jakie kompetencje powinni podnieść ich podwładni lub jakie umiejętności dopracować, aby zwiększyć swoją efektywność i usprawnić swoją codzienną pracę. Na tej podstawie decydują o rodzaju szkolenia, jego częstotliwości, a także o tym, jakiej firmie i trenerowi zostanie powierzone przeprowadzenie szkolenia. Analiza potrzeb powinna opierać się zarówno na wspomnianych już potrzebach pracownika, ale również wynikać z biznesowych potrzeb firmy. Z takiego podejścia może wynikać obopólne zadowolenie ponieważ pracodawca zadba o rozwój pracownika, pod okiem doświadczonego trenera, a firma zyska ludzi, którzy sprostają dynamicznie zmieniającym się potrzebom na rynku.

Szkolenie - czy to konieczne?

Na postawione powyżej pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Niestety, w obecnych czasach, zdarza się jeszcze, że pracownicy traktują szkolenie jako „zło konieczne”, coś co muszą „odsiedzieć”. Nie traktują szkoleń jako okazji do rozwoju, zdobycia nowych doświadczeń, czy też ćwiczenia umiejętności, z którą pracownik ma trudności. 

Kolejny problem rodzi się, gdy szkolenie odbywa się w innym mieście. Pracownicy niechętnie wyjeżdżają na szkolenie, ponieważ wiąże się to często z utratą wolnego popołudnia oraz pozostawieniem rodziny. Jednakże szkolenie to nie tylko minusy. Jego organizacja dla zespołu sprawia, że ludzie czują się docenieni, wzrasta ich motywacja do pracy, a tym samym spadnie prawdopodobieństwo pojawienia się monotonii i wypalenia zawodowego. Jest to również wspaniała okazja do tego, aby pomiędzy zagadnienia typowo teoretycznie wpleść zajęcia integracyjne lub gry szkoleniowe, które w znaczny sposób mogą wpłynąć na poprawę komunikacji i współpracy w zespole. 

Podejmowanie się organizacji szkolenia dla pracowników ma również duży wpływ na wizerunek firmy w oczach klientów. Wydaje się ona wówczas być nowoczesną firmą, która wprowadza innowacje i dba o swoich pracowników. Dodatkowo, klienci są świadomi faktu, że współpracują z osobami kompetentnymi, przeszkolonymi, które nie boją się podejmować nowych wyzwań i odnajdą się w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji.

Nie dla szkoleń?

Zalety, jakie wiążą się z uczestnictwem w szkoleniach jest wiele. Z całą pewnością znajdą się jednak pracownicy lub pracodawcy, którzy nie zgodzą się z żadnym z przytoczonych powyżej, na korzyść szkoleń argumentem. Takie podejście może wynikać z wielu czynników. Niektórzy, mogą uważać, że nie ma potrzeb poszerzania już raz zdobytej wiedzy, inni natomiast mogą twierdzić, że szkolenie to zła metoda zdobywania wiedzy. Stosunek ludzi do szkoleń w dużej mierze zależy od tego czy dotychczas, na swojej drodze spotkali odpowiedniego trenera lub profesjonalną firmę szkoleniową, która stanęła na wysokości, powierzonego jej zadania. Przed podjęciem decyzji o doborze kadry szkolącej należy dokładnie ją sprawdzić, bądź też skorzystać z samplingu szkoleń (o którym pisaliśmy tutaj). 

Czy należy zatem korzystać ze szkoleń? Odpowiedź jest prosta. Szkolenia to prosty sposób, na docenienie i dowartościowanie pracownika, ale również podniesie jego kompetencji i umiejętności, które będzie miał okazję wykorzystać w pracy firmie.

 

powrót