Znasz te języki obce? Jesteś poszukiwanym pracownikiem.

21 Listopad 2016
Znasz te języki obce? Jesteś poszukiwanym pracownikiem.

Sytuacja na rynku pracy wymaga od nas znajomości przynajmniej jednego języka obcego. W ogłoszeniach o pracę najczęściej pojawia się język angielski, uznawany za międzynarodowy kod porozumienia, ale to nie jego znajomość daje gwarancję wysokich zarobków. Mogą na nie liczyć osoby, które poza językiem angielskim posługują się drugim językiem obcym lub mówią płynnie po niemiecku, francusku, włosku, hiszpańsku, rosyjsku lub norwesku.

W jakich zawodach języki obce to podstawa? Czy odpowiadać na ogłoszenie, jeśli nie znamy wymaganego języka na odpowiednim poziomie? Jak firmy inwestują w umiejętności językowe swoich pracowników? Sprawdźmy!


Poliglota potrzebny od zaraz

Analizy przeprowadzone przez serwis pracuj.pl pokazują, że w pierwszym półroczu 2016 roku pracodawcy w publikowanych ogłoszeniach o pracę wymagali najczęściej znajomości języka angielskiego (70%), języka niemieckiego (14%) oraz języka francuskiego (4%). Tego pierwszego najczęściej wymaga się od osób pracujących w branży IT. 92% ofert pracy z tej branży zawierało wymóg znajomości języka angielskiego, który wymagany był również w 85% ofert pracy dotyczących pracy w marketingu i na stanowiskach związanych z badaniami i rozwojem. W hotelarstwie, gastronomii i branży turystycznej, wymóg znajomości tego języka zawierało 82% ogłoszeń. Język niemiecki chociaż wymagany rzadziej, niż język angielski w branżach takich jak: transport, spedycja, logistyka, budownictwo, obsługa klienta czy dostawy znacząco wpływa na wymiar wynagrodzeń, które średnio (w przypadku osób posługujących się językiem niemieckim na poziomie C1/C2) w 2015 roku wynosiły ok. 6 000 zł i w roku 2016 stale rosną.

 

Poziom wyżej, poziom niżej

Kandydaci analizujący ogłoszenia rekrutacyjne często mają problem z interpretacją punktu dotyczącego wymogów związanych ze znajomością języków obcych. Jeśli posługiwanie się językiem obcym na danym stanowisku jest artykułowane już w nagłówku ogłoszenia, możemy być pewni, że jego znajomość na wymaganym poziomie będzie niezbędna w codziennej pracy.

Tego typu ogłoszenia najczęściej wymagają od kandydatów znajomości języka obcego w stopniu biegłym lub bardzo zaawansowanym. Pracodawcy, którzy w ten sposób formułują nazwę stanowiska starają się oszczędzać czas osób poszukujących pracy nie znających wymaganego języka (takie osoby zazwyczaj pomijają to ogłoszenie) i przyciągnąć osoby, które wymagany język znają. Podobny efekt pracodawcy próbują uzyskać publikacją ogłoszenia napisanego w całości w wymaganym języku obcym lub zaznaczając znajomość danego języka, jako wymóg konieczny.

Część ogłoszeń rekrutacyjnych, formułuje jednak wymagania dotyczące znajomości języków obcych dość ogólnie. Jeśli nie jesteśmy pewni czy znajomość przez nas danego języka jest na odpowiednim poziomie, warto przesłać swoje CV w odpowiedzi na znalezione ogłoszenie, bo najprawdopodobniej rekrutacja będzie zakładała weryfikację jego znajomości, w ramach, której okaże się czy to, co umiemy jest wystarczające. Weryfikacja znajomości języka obcego przyjmuje zazwyczaj formę telefonicznej rozmowy z konsultantem językowym, pytania sprawdzające język obcy mogą paść również podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zdarza się także, że przyszły pracownik proszony jest o wykonanie zadania rekrutacyjnego, przygotowanego na potrzeby sprawdzenia znajomości przez kandydata branżowych zwrotów w języku obcym. 

Czego Jaś się nie nauczy...

W miejscach pracy, w których wykorzystywanie języków obcych jest koniecznością, coraz częściej w ramach benefitów pozapłacowych, zapewnia się pracownikom możliwość uczestniczenia w organizowanych lub dofinansowywanych przez firmę kursach językowych, poszerzających umiejętności językowe pracowników. Raport „IT Industry & Education in Wroclaw” pokazuje, że 81% wrocławskich firm IT oferuje swoim pracownikom dofinansowanie nauki języka obcego i jest to trend obecny coraz częściej także w innych branżach i miastach. Organizowanie tego typu aktywności gwarantuje obecnym i nowym pracownikom możliwość rozwoju posiadanych kompetencji językowych. Dzięki nim, pracodawcy mogą pozwolić sobie również na zatrudnienie pracownika, który posiada doświadczenie w pracy na danym stanowisku, ale nie do końca spełnia wymagania związane ze znajomością języków obcych i w ramach firmowych zajęć językowych, uzupełnić te braki, zyskując tym samym odpowiedniego pracownika.

Jako Agencja Zatrudnienia prowadzimy wiele projektów rekrutacyjnych związanych z obsługą klienta w języku niemieckim. Osoby zainteresowane pracą na tego typu stanowiskach zapraszamy do zapoznania się z naszymi ofertami pracy.
 

powrót