Jak przejść przez proces rekrutacji z sukcesem?

Karolina Latus, 15 Grudzień 2015
Jak przejść przez proces rekrutacji z sukcesem?

Już przed uruchomieniem właściwych działań rekrutacyjnych pracodawca wie, kogo potrzebuje i jaki powinien być jego nowy pracownik. Biorąc to pod uwagę, pamiętaj, że rekruterzy nie lubią przypadkowych i uniwersalnych CV, a cenią sobie świadome i starannie przygotowane aplikacje. Prawidłowo skonstruowane dokumenty aplikacyjne to przepustka do kolejnych etapów rekrutacji i pierwszy krok w kierunku zdobycia pracy. Jak zatem z sukcesem przejść przez proces rekrutacji?


Wyciśnij jak najwięcej informacji z ogłoszenia

Etap selekcjonowania nadesłanych zgłoszeń jest najbardziej czasochłonny ze wszystkich etapów składających się na proces rekrutacji. Na tym etapie zestawiane są ze sobą wymagania stawiane kandydatom przez pracodawcę i zawartość CV, które zostały przesłane w odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne. Wbrew pozorom selekcja aplikacji pozwala nie tylko na weryfikację twardych umiejętności przyszłego pracownika takich jak doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, posiadane wykształcenie czy uprawnienia. Z życiorysu rekruter może wiele dowiedzieć się także na temat kompetencji miękkich kandydata. Jeśli na przykład jednym z obowiązków kandydata w poprzedniej pracy było prowadzenie negocjacji warunków finansowych umów, z punktu widzenia rekrutera może to świadczyć o posiadaniu przez niego na przykład umiejętności podejmowania decyzji, komunikacji otwartej, a także znajomości technik sprzedażowych i negocjacyjnych.

Porada: aby mieć pewność, że spełniamy przynajmniej podstawowe oczekiwania pracodawcy, warto przed wysłaniem CV przeanalizować ogłoszenie. Wypisz wszystkie wymagania konieczne i mile widziane na danym stanowisku, a następnie sprawdź, czy je spełniasz. Wejście na chwilę w skórę rekrutera i krytyczne podejście do swojego doświadczenia to idealny sposób na sprawdzenie, czy faktycznie pasujesz na dane stanowisko. W ten sposób zaoszczędzisz czas swój oraz czas osób prowadzących rekrutację.

Gdy dzwoni rekruter…

Kandydaci, którzy przeszli pozytywnie proces selekcji, otrzymują zaproszenie na spotkanie rekrutacyjne. Samo spotkanie coraz częściej poprzedza rekrutacyjna rozmowa telefoniczna, która ma na celu sprawdzenie podstawowych informacji o kandydacie lub doprecyzowanie kwestii, które po analizie CV są niejasne. Na tym etapie weryfikuje się często poziom znajomości języków obcych, zwłaszcza jeśli jest to jedno z niezbędnych kryteriów wyboru przyszłego pracownika. W czasie wywiadów telefonicznych rekruterzy mają możliwość sprawdzenia na przykład kompetencji komunikacyjnych kandydata, co jest szczególnie przydatne, jeśli stanowisko, na które trwa rekrutacja, dotyczy obsługi klienta.

Porada: jeśli zadzwoni do ciebie rekruter, zadbaj o odpowiednie tło rozmowy (wyjdź do cichego pomieszczenia, zabierz ze sobą coś do pisania) lub poproś o telefon w innym, dogodniejszym terminie. Zwróć uwagę, które elementy twojego CV mogą budzić wątpliwości (szukanie nowej pracy, jeśli nadal pracujesz w innej firmie, miejsce zamieszkania inne niż miejsce pracy docelowej) i przygotuj odpowiedzi na pytania o te kwestie.

Wiele sposobów na kompetencje

To, czy w ramach procesu rekrutacji, obok wywiadu behawioralnego, pojawią się wybiórcze formy badania kompetencji kandydata (na przykład testy, zadania, symulacje) czy może firma zdecyduje się na przeprowadzenie kompleksowej sesji Assessment Center zależy od rodzaju i rangi stanowiska, na jakie aplikujemy. Niezależnie od rozmachu, tego typu działania mają na celu sprawdzenie konkretnych kompetencji kandydata za pomocą różnych narzędzi, wśród których mogą się znaleźć koszyki zadań (in-basket), case studies, prezentacje, dyskusje grupowe (z rolą lub bez roli). Ważne jest, aby pamiętać, że w zależności od stanowiska różne zadania mogą badać różne kompetencje, a w przypadku sesji Assessment Center każdy uczestnik, dla zachowania obiektywizmu, powinien być obserwowany i oceniany przez przynajmniej dwóch Assessorów.wyjaśnia Karolina Latus, certyfikowany Assessor CRAFTS.

Porada: Assessment Center jest najbardziej rozbudowanym i jednym z najskuteczniejszych sposobów na sprawdzenie kompetencji kandydatów. Wiedząc, jakie kompetencje są kluczowe na stanowisku, które chcesz zdobyć, warto dużo wcześniej zadbać o ich odpowiednie rozwijanie i wzmacnianie, bazując na informacjach zwrotnych od współpracowników i przełożonych.

Od ogółu do szczegółu

Wywiad behawioralny to narzędzie, na którym może opierać się cały proces rekrutacji lub które może stanowić jego element uzupełniający. To sposób na zdobycie, potwierdzenie lub uzupełnienie informacji na temat doświadczenia i kompetencji kandydata, który polega na przechodzeniu w czasie rozmowy z kandydatem od ogółu do szczegółu, w oparciu o dotychczasowe doświadczenia przyszłego pracownika, a nie wyłącznie o jego deklaracje.

Porada: przygotowując się do rozmowy z rekruterem, przypomnij sobie obowiązki z poprzednich miejsc pracy. Zastanów się, czego się dotychczas nauczyłeś, jakie były plusy i minusy wykonywanych zadań, co udało ci się osiągnąć. Zbierz informacje na temat firmy, do której aplikujesz, by móc wskazać umiejętności, które wykorzystałbyś, gdybyś został przyjęty do pracy. Nie zapomnij o swoich zainteresowaniach i planach na przyszłość, o które rekruterzy pytają podczas większości spotkań z kandydatami.

Po czym poznać dobrą rekrutację?

Kluczem profesjonalnej rekrutacji są pracownicy, którzy posiadają wiedzę i umiejętności do badania poziomu kompetencji kandydatów. O powodzeniu całego procesu rekrutacji decyduje często dobra organizacja, dotrzymywanie wszelkich poczynionych z kandydatami ustaleń oraz terminów. Ważne jest prezentowanie kandydatom zarówno przejrzystych informacji na temat udziału w samym procesie rekrutacyjnym, jak i o warunkach ewentualnej współpracy – mówi Katarzyna Piwowar, certyfikowany Assessor i specjalista ds. HR CRAFTS. Dodaje, że rekruterzy powinni pamiętać również o udzielaniu kandydatom konstruktywnej informacji zwrotnej, która pozwoli im na dostrzeżenie ich mocnych stron oraz obszarów do rozwoju.

Ten tekst napisaliśmy w ramach akcji ,,Daj się złowić! Agencje Personalne 2015", prowadzonej przez portal GazetaPraca.pl 

powrót